Release Date:1998.03.14

主演:李丞捐 金喜善 金旻锺 申铉濬

 

01   웨딩 드레스 Main Title-이희진

02  다시 시작 할꺼야-조영욱

03  한심해-조영욱

04  널 위한 마음-조영욱,박정화

05  이유-조영욱

06  생각나니-박정화

07  아침 스케치- 박정화

08  느낌 그대로-조영욱

09  Main Title (Inst.)-조영욱

10  다시 시작 할꺼야 (Inst.)-조영욱

11  널 위한 마음 (Inst.)-  조영욱,박정화

 

mms://cdn.dosirak.com/UP/301/33262124/33262124_192K.wma

mms://cdn.dosirak.com/UP/301/33262131/33262131_192K.wma

mms://cdn.dosirak.com/UP/301/33262136/33262136_192K.wma

mms://cdn.dosirak.com/UP/301/33262138/33262138_192K.wma

mms://cdn.dosirak.com/UP/301/33262142/33262142_192K.wma

 

mms://cdn.dosirak.com/UP/301/33262157/33262157_192K.wma

mms://cdn.dosirak.com/UP/301/33262159/33262159_192K.wma

mms://cdn.dosirak.com/UP/301/33262164/33262164_192K.wma

mms://cdn.dosirak.com/UP/301/33262175/33262175_192K.wma

mms://cdn.dosirak.com/UP/301/33262180/33262180_192K.wma

 

mms://cdn.dosirak.com/UP/301/33262185/33262185_192K.wma

有用 (3)

评论加载中...